«Back

HTTPTester

Category: Limited Time /Developer Tools View In Mac App Store
What's New:

+ Added HTTP response status code to response headers list
+ Added file association with *.httptester files

Description:
HTTPTester is a tool that can be very helpful when testing REST services or websites. It allows to send HTTP request with full controll over headers, post parameters and cookies.

Main features:
+ Cookies support. Edit cookies send by websites or add your own. Your website uses authentication based on PHP session? For HTTPTester it's not a problem. You'll be able to login to your site without a problem.
+ HTTP authentication support.
+ Set custom HTTP headers. Use predefined presets to quickly set most popular headers like User-Agent.
+ Add POST parameters or set POST body manualy.
+ Don't look at plain source of your website. With syntax highlight web source will be colorfull and easy to read. Supports HTML, XML, JavaScript/JSON and CSS.
+ Auto-format source for XML and JSON.
+ Use web preview to see the response just like in normal web browser.
+ Export all request parameters and cookies to a file, so after restarting the application you won't have to fill up everything from the beginning.
+ Tabs allow you to work with multiple HTTP requests simultaneously.

--- Polish description ---
HTTPTester to narzędzie, które może być bardzo pomocne podczas testowania serwisów REST lub stron internetowych. Pozwala na wysłanie żądania HTTP z pełną kontrolą nad nagłówkami, parametrami post oraz ciasteczkami.

Główne funkcje:
+ Obsługa plików cookie. Edytuj pliki cookie wysłane przez stronę WWW lub dodawał swoje własne. Twoja strona korzysta z autoryzacji opartej od sesje PHP? Dla HTTPTester'a to nie problem. Będziesz wstanie zalogować się bez problemu.
+ Wsparcie dla autoryzacji HTTP.
+ Ustawiaj własne nagłówki HTTP. Możesz również skorzystać z jednego z gotowych szablonów aby szybko dodać najpopularniejsze nagłówki takie jak User-Agent.
+ Dodawaj parametry POST lub ustaw całą zawartość POST ręcznie.
+ Nie oglądaj więcej zwykłego źródła strony. Z kolorowaniem składni źródło twojej witryny będzie kolorowe i łatwe do odczytania. Wsparcie dla HTML, XML, JavaScript/JSON i CSS.
+ Automatyczne formatowanie kodu JSON i XML.
+ Dzięki podglądowi WWW możesz zobaczyć wynik żądania zupełnie tak jak w zwykłej przeglądarce WWW.
+ Funkcja eksportu parametrów żądania do pliku, dzięki której po ponownym uruchomieniu aplikacji nie będziesz musiał wypełniać wszystkiego od nowa.
+ Zakładki pozwalają na pracę z wieloma żądaniami HTTP jednocześnie.


Screenshots:
HTTPTester
HTTPTester
HTTPTester
HTTPTester
HTTPTester

Bookmark and Share «Back